Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). We zijn een ondernemersnetwerk dat DOET. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap om te zetten in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Bij een aanvraag op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie van een vereniging of stichting realiseert iemand uit het bedrijvennetwerk deze match. Deze stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij/zij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.