Kenniskaravaan

De Kenniskaravaan zoekt mensen uit het bedrijfsleven die hun expertise, ervaring, kennis en kunde willen delen met verenigingen en maatschappelijke organisaties die behoefte hebben aan deze kennis. De kennisdeling kan plaatsvinden door het geven van een workshop, of door het bieden van ondersteuning, advisering of coaching. Het doel is het versterken van de eigen kracht van de vrijwilligersorganisaties. De kenniskaravaan is op zoek naar iedereen die bereid is zijn of haar kennis te delen, dit kunnen ervaren managers en ondernemers zijn maar ook startups en pioniers. De kenniskaravaan koppelt vraag en aanbod aan elkaar. Kom ook naar de Kenniskaravaan, bijvoorbeeld de Duurzaam Tuus Kenniskaravaan op 24 maart 2018.